Նախագծեր

Արշակունյաց պողոտայի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 • Վայրը` Արշակունյաց պողոտա, հատված 0+000կմ- 1+280 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ծրագիր։
 • Ժամկետը` 2014թ․
 • Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Մ-2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 (Սյունիք) հանրա­­պետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնա­նորոգ­ում

 • Վայրը` Մ-2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 (Սյունիք) հանրա­­պետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+000+կմ37+500 հատված
 • Ժամկետը` 2020թ.
 • Պատվիրատու` ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրա­­պետական նշանա­կության ավտոճա­նապարհի հիմնանորոգման աշխա­տանք­ներ

 • Վայրը` Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրա­­պետական նշանա­կության ավտոճա­նապարհի կմ 33+500-կմ42+600 հատված
 • Ժամկետը` 2020-2021թթ.
 • Պատվիրատու` ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Գյումրի քաղաքի ճանա­պարհների հիմնանորոգման և արտա­քին լուսա­վորության ցանցի արդիա­կանացման ծրագիր

 • Վայրը` Գյումրի քաղաք
 • Ժամկետը` 2020-2021թթ.
 • Պատվիրատու` Գյումրու համայնքա­պետարան
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Մ-5-Արմավիր-Մ9 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+070 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 • Վայրը` Արմավիրի մարզ
 • Ժամկետը` 2020թ.
 • Պատվիրատու` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանք­ների կատարում

 • Վայրը` Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
 • Ժամկետը` 2020թթ.
 • Պատվիրատու` Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի ճանապարհային հանգույցներում կառուցում

 • Վայրը` Երևան քաղաք, Նոր Շիրակի փողոց – Արտաշատի խճուղի ճանապարհային հանգույց
 • Ժամկետը` 2015-2016թթ․
 • Պատվիրատու` Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր:
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

«Գառնիի «Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձան տանող ճանապարհի վերականգնում»

 • Վայրը` Կոտայքի մարզ, Գառնի
 • Ժամկետը` 2018-2021թթ․
 • Պատվիրատու` Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի ճանապարհային հանգույցների կառուցում

 • Վայրը` Երևան քաղաք
 • Ժամկետը` 2017-2018թթ․
 • Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Երևան քաղաքի հողային պաստառով /գրունտային/ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ

 • Վայրը` Երևան քաղաք
 • Ժամկետը` 2020թ.
 • Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքի փողոցների, միջբակային և բակային տարածքի բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքներ

 • Վայրը` Արմավիրի մարզ
 • Ժամկետը` 2020թ.
 • Պատվիրատու` Արմավիրի համայնքապետարան
 • Կատարված աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում,երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով

Երևան քաղաքի փողոցների ասֆալտ-բետոնյա ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 • Վայրը՝ Երևան քաղաք
 • Ժամկետը` 2013թ․
 • Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան
 • Կատարված աշխատանքներ` գոյություն ունեցող պատվածքի սառը վերամշակում ցեմենտի ավելացումով, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, կողնակների լրացում, երթևեկելի մասերի գծանշում՝ լուսաանդրադարձիչ ներկով